Domovinska in državljanska kultura in etika, SDZ 8

12.90 

Samostojni delovni zvezek za 8. razred

Uredila: dr. Eva Klemenčič

ISBN: 978-961-7038-09-5

več

Avtorji: Simona Bezjak, Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, dr. Eva Klemenčič, † dr. Janez Justin, Janez Zavrl, dr. Maja Zupančič

Tehnični podatki: Format: A4, obseg: 96 strani, tisk: barvni, vezava: zvezek.

Razvito po posodobljenem učnem načrtom sprejetim februarja 2011.

 

Besedila v samostojnem delovnem zvezku so sistematično in pregledno urejena ter bogata s spremljajočim slikovnim gradivom. Podprto je z več primeri iz vsakdanjega šolskega in zunajšolskega življenja. Ob razlagi učnih vsebin lahko uporabite naše brezplačne e-prosojnice. Naloge v SDZ se nahajajo na različnih taksonomskih ravneh in so namenjene utrjevanju ter preverjanju znanja, razmišljanju, izražanju mnenj, oblikovanju vrednotnih presoj in reševanju etičnih dilem.

 Z uporabo teh SDZ učenci NE potrebujejo drugih dodatnih gradiv. Besedila in naloge so prilagojene razvojnim značilnostim učencev, zato se z uporabo naših gradiv razvijajo v aktivne in kritične člane naše državljanske skupnosti, ki bodo znali svoje mnenje primerno izraziti.

Dodatne informacije

Teža 0.26 kg