Ekonomika gospodinjstva ter bivanje in okolje

34.90 

Didaktična gradiva za predmet gospodinjstvo

Urednika: Iztok Hafner in Manja Hafner Verbič

Avtorji: dr. Eva Klemenčič, dr. Anamarija Meglič dr. med., Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič dipl. ekon. in Miran Seunig uni. dipl. ing.
Strokovni pregled je opravila dr. Maja Zupančič.

Priloga k priročniku je zgoščenka na kateri je:
• 60 strani didaktičnih idej z 121 didaktičnimi idejami,
• 60 interaktivnih e-prosojnic ali več kot 112 strani fotografij ali risb in
• 47 delovnih listov z rešitvami.

več

Format priročnika je 210 x 297 mm in ima 84 strani. Vezan je z žico v hrbtu (zvezek) in natisnjen v barvah.

Vse obravnavane učne vsebine in didaktične ideje v priročniku so razvite po posodobljenem učnem načrtu, sprejetim februarja 2011.