Gospodinjstvo za šestošolce, SDZ 6

12.90 

Samostojni delovni zvezek za gospodinjstvo v 6. razredu

Zbirka Planet znanja

ISBN: 978-961-7038-16-3

več

Urednik: Iztok Hafner

Avtorji: Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Andreja Širca Čampa, dr. Maja Zupančič Strokovni pregled besedila O prehrani je opravila Milena Suwa Stanojević.

Tehnični podatki :format: obrezani A4; obseg: 96 strani; tisk: barvni; vezava: v hrbtu z žico šivan zvezek

 

Samostojni delovni zvezek učence spodbuja k razmišljanju o problemih našega časa in k reševanju vprašanj posameznika, družine in družbe. Učenci pridobivajo znanja, veščine in spretnosti za čim bolj gospodarno izrabo virov v naravi in družbi, potrebnih za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in:

  • je razvit v skladu z veljavnim učnim načrtom za ta predmet,
  • besedilo in naloge pokrivajo vse vsebine iz učnega načrta (tudi izbirne),
  • besedilo je prilagojeno razvojni stopnji učencev in učenk,
  • ima povečano učno učinkovitost (učenčevega razumevanja prebranega),
  • vsebuje pestre didaktične ideje.

 

Dodatne informacije

Teža 0.23 kg