I 2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

Gradivo za učitelje

 

NIPPB ucbenik

 

Vzorcne strani


Izdali smo učbenik

 

INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM

Učbenik Informatika s tehniškim komuniciranjem je namenjen dijakom različnih strok srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

Avtorica: Andreje Šet

ISBN 978-961-7038-06-4

 

Poleg same narave njegove vsebine, ki je osredotočena predvsem na pogostejše oblike uporabe računalnika in računalnikom sorodnih elektronskih naprav, smo pri njegovi zasnovi morali upoštevati tudi različne stopnje zahtevnosti izobraževalnih programov, katerim jim je namenjen. Poleg navedenega nekatere od vsebin v učbeniku drugi izobraževalni programi s področja računalništva in informatike obravnavajo podrobno, potrebno pa je tudi poudariti, da je uporaba računalnikov povezana z različnimi vrstami operacijskih sistemov in programov, ki jih lahko pri svojem delu bolj ali manj enakovredno uporabljamo. Ob upoštevanju vseh navedenih okoliščin smo pripravili učbenik, ki vključuje najpomembnejša osnovna znanja, ki naj bi jih uporabnik računalnikov moral imeti – od razumevanja njihovega delovanja, zagotavljanja zdravega in varnega okolja ob delu z njimi, preko uporabe najpogostejših programov, kot je urejevalnik besedil, do uporabe in pravilnega obnašanja na internetu ter pomena in načina dela s tehniško dokumentacijo. Učbenik je pripravljen univerzalno – to pomeni, da ga je mogoče preslikati na delo s praktično katerikoli računalniški sistem, ne glede na proizvajalca, operacijski sistem ali program. Edina izjema ob tem velja za operacijski sistem, pri katerem bi zgolj suhoparen in teoretičen opis njegovih funkcionalnosti brez vizualne predstavitve njegovega vmesnika bralcem otežil razumevanje. Tu smo se zaradi njegove globalne razširjenosti odločili za operacijski sistem Microsoft Windows 10, zgolj na kratko pa predstavili tudi podobne funkcionalnosti bolj razširjenih distribucij operacijskega sistem Linux – Debian in Ubuntu.

 

---------------------------------------------

 

Tehnični podatki knjige:

Obseg: 190, strani, format: 210 mm x 245 mm, tisk: barvni, vezava: brošura.

Številka sklepa o potrditvi učbenika: 013-19/2018/8

Cena: 15,60 €

 

NIPPB ucbenik

 

Vzorcne strani


Izdali smo učbenik

 

NAČRTOVANJE IN POSTAVITEV
PODATKOVNIH BAZ

Učbenik za modul Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz v programu Tehnik računalništva.

Avtorica: prof. Andreja Šet, uni. dipl. ing. rač. in inf.

ISBN 978-961-6348-98-0

 

Recenzenta: dr. Maja Pušnik, univ. dipl. inž. rač. in inf. in Uroš Sterle, prof. mat.

Strokovni sodelavec pri razvoju učbenika: Marko Anžič, preizkušeni revizor informacijskih sistemov, spec. za mgmt

 

Ključna znanja, ki jih knjiga ponuja bralcu, so v začetnem delu razumevanje, kaj je informacijski sistem, kakšna je njegova funkcija v širšem poslovnem sistemu ter kako se podatkovna baza (PB) kot njegovo srce umešča vanj. V nadaljevanju se osredotoča na arhitekturo PB, njene prednosti in slabosti ter funkcije sistema za njeno upravljanje. Bralcu nato predstavi celovit postopek načrtovanja PB od preslikave resničnega sveta v logičnega do priprave normaliziranega podatkovnega modela, na koncu pa ga oboroži še z osnovami poizvedovalnega jezika (SQL).

 

Poseben poudarek sem želela dati na sistematičnem in čim bolj enostavnem podajanju znanja skozi praktične primere, s pomočjo katerih bo bralec nekatere abstraktne koncepte postopka normalizacije in priprave podatkovnega modela lažje razumel. Namen knjige in njena dodana vrednost pa ni le naučiti bralca, kako ustvariti podatkovno bazo ali opraviti maturo, temveč mu ponuditi tudi širše razumevanje o njeni vlogi v digitalnem svetu, potencialih, ki jih omogoča ter tveganjih, ki so neizogibno povezana s hrambo osebnih in zaupnih podatkov.

 

---------------------------------------------

 

Tehnični podatki knjige:

Obseg: 196, strani, format: 210 mm x 245 mm, tisk: barvni, vezava: brošura.

Številka sklepa o potrditvi učbenika: 013-10/2017/3

Cena: 21,80 €

 

---------------------------------------------

 

Prodajni pogoji za učbenike in delovne zvezke za srednje šole:

Ob nakupu učbenikov in/ali delovnih zvezkov pri naši založbi priznamo srednjim šolam naslednje količinske popuste:

- 1 do 10 izvodov 10%,
- od 11 do 20 izvodov 11,5%,
- od 21 do 30 izvodov 13%,
- od 31 do 50  izvodov 14,5%.
- nad 50 izvodov 17%


Stroški pošiljanja niso zajeti v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev.

 
Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.