Gospodinjstvo za šestošolc(k)e – tretja izdaja, UČ

13.40 

Učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu

Besedilo v učbeniku je prilagojeno učencem v starostni skupini, ki jim je namenjen. Na nazoren, razumljiv in sistematičen način podaja vsebine o bivanju in okolju ter o hrani in prehrani. Ima bogato likovno opremo kar povečuje učenčevo razumevanje učne vsebine. Dodani so recepti za praktično delo.

Urednika: Mitja Čepič, Iztok Hafner

ISBN: 978-961-6348-90-4

Sklep o potrditvi učbenika: 013-20/2014/102

več

zbirka Planet znanja

Avtorji: Marjana Dermelj, Helena Fortič, dr. Anamarija Meglič, dr. med, dr. Mitja Sardoč, Andreja Širca Čampa, dr. Maja Zupančič

Ocena: Blaženka Alič, dr Tina Kavčič, dr. Tina Vršnik Perše

 

Tehnični podatki: format: 21 cm x 27,5 cm; obseg: 64 strani; tisk: barvni; vezava: šivano in broširano

Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.

 

Učbenik učence spodbuja k razmišljanju o problemih našega časa in k reševanju vprašanj posameznika, družine in družbe. Učenci pridobivajo znanja, veščine in spretnosti za čim bolj gospodarno izrabo virov v naravi in družbi, potrebnih za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in:

  • so potrjeni,
  • razviti v skladu z veljavnim učnim načrtom za ta predmet,
  • pokrivajo vse vsebine iz učnega načrta (tudi izbirne),
  • besedilo je prilagojeno razvojni stopnji učencev in učenk,
  • z zgradbo: poglavje, učna enota, učni korak, sms, je učencem olajšano razumevanje spoznavne vsebine,
  • imajo povečano učno učinkovitost (učenčevega razumevanja prebranega),
  • so bogati s slikovnim in drugim grafičnim gradivom,
  • so kvalitetno izdelani, npr. ker so šivani z nitko ne izpadajo strani.

 

Dodatne informacije

Teža 0.22 kg