Akcija!

Podnebje se spreminja, stenske slike

14.58 

Avtor: dr. Darko Ogrin

ISBN:978-961-6348-65-2

več

Zbirka stenskih slik Podnebje se sreminja sestavljaja pet stenskih slik, Navodila in pojasnila za uporabo stenskih slik Podnebje se spreminja ter zgoščenka.

Tehnični podatki: velikost: 4 x 98 cm x 68 cm in 1 x 68 cm x 98 cm; tisk: barvni; dodelava: plastifikacija in plastične letve z obešenko

 

Ni na zalogi

Zbirko stenskih slik PODNEBJE SE SPREMINJA sestavlja pet stenskih slik, navodila in pojasnila za uporabo stenskih slik ter zgoščenka z E-prosojnicami in spletnimi nalogami. Navezuje se na predmeta družba v 5. razredu in gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole. Skupaj z učbenikoma in delovnima zvezkoma Družba za petošolc(k)e (uredil dr. Janez Justin) in Gospodinjstvo za šestošolc(k)e (uredila: mag. Mitja Sardoč in Mitja Čepič), ki jih je izdala naša založba, tvorijo celoto, v kateri se vsak posamezni del dopolnjuje z drugimi deli. Ta celota je namenjena uresničevanju ciljev, zapisanih v učnih načrtih predmetov družba in gospodinjstvo. Kljub temu je stenske slike možno uporabljati tudi, če ste izbrali druge učbenike.

Stenske slike so osrednji del kompleta. Štiri stenske slike so velike
98 cm x 68 cm, ena pa je velika 68 cm x 98 cm. Po dve stenski sliki prikazujeta možne spremembe poleti oziroma pozimi v pokrajini v primerjavi s sedanjostjo zaradi spreminjanja podnebja. Peta stenska slika prikazuje nekatere drobne korake, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb.


Navodila in pojasnila za uporabo 
stenskih slik so namenjena učiteljem predmeta v katerih avtor pojasnjuje obravnavano temo.

Na vsaki E-prosojnici sta dve fotografiji. Leva prikazuje današnje stanje v pokrajini, desna fotografija pa prikazuje možne spremebe v pokrajini v primerjavi s sedanjostjo. E-prosojnica Izginjanje Triglavskega ledenika prikazuje spremembo velikosti ledenika, ki se je zgodila od sredine do konca prejšnjega stoletja.


Spletne naloge
 so namenjene utrjevanju znanja. Reševalec mora uskladiti pojem na levi s pojmom na desni strani ali pa dodati k vsaki risbi pravilen opis. Vrstni red pojmov oziroma risb na levi strani se ob vsaki ponovitvi naloge spremeni.