KLJUČNE PREDNOSTI NAŠIH UČNIH GRADIV Na svež, nazoren, razumljiv in sistematičen način podajajo predpisane učne vsebine. So sodobna in strokovno podprta z najnovejšimi dognanji s tega področja. Besedila spremljajo bogato in premišljeno izbrana slikovna gradiva....