• Vsi naši učbeniki so POTRJENI in VELJAVNI.
  • Učbeniki, delovni zvezki in samostojni delovni zvezki so razviti v skladu z veljavnimi učnimi načrti.
  • Besedila so prilagojena razvojnim značilnostim večine učencev v starostnih skupinah, ki so jim posamezni učbeniki namenjeni.
  • Besedila imajo primerno raven učne učinkovitosti (učenci/učenke dobro razumejo prebrano)….Gradiva so:
– sistematično in pregledno urejena;
– podprta s primeri iz vsakdanjega šolskega in zunajšolskega življenja;
– bogata s slikovnim gradivom kar povečuje učenčevo razumevanje učne vsebine;
– naloge so na različnih taksonomskih ravneh in prispevajo tudi k razvoju kritičnega mišljenja;
– odgovore na vprašanja v nalogah učenci dobijo v gradivih;


  • Vsa gradiva so izdelana kakovostno, na primer šivana so z nitko, zato ne izpadajo strani.
  • Vse predmete za katere imamo učna gradiva jih podpiramo s:
  • priročniki za učitelje z zgoščenkami;
  • predlogi letnih in sprotnih priprav;
  • Navodila za uporabo delovnih zvezkov ali samostojnih delovnih zvezkov z rešitvami;