ZALOŽBA i2

Pedagoški rokovnik

z redovalnico / brez redovalnice / za razredno stopnjo

 

Za učiteljice in učitelje, strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah, ljudskih univerzah, glasbenih šolah, profesorje na fakultetah ter vzgojiteljice in vzgojitelje. Vanj lahko vpisujete vse ključne informacije za načrtovanje, pripravo izvedbo, vodenje in evalvacijo vašega dela.

 

let od ustanovitve

izdanih publikacij

Izdanih učbenikov & delovnih zvezkov

Programov izobraževanja

Pišite nam na

Lokacija: Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 257 62 49

Email: info@i2-lj.si

DDV je vključen v ceno.
Stroški pošiljanja niso zajeti v ceno.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev.

 

Ilustracije: Tomaž Lavrič