Domovinska in državljanska kultura in etika, UČ 7

12.90 

Učbenik za 7. razred
Uredila: dr. Eva Klemenčič

Učbenik na svež, nazoren, razumljiv in sistematičen način podaja učne cilje predpisane z učnim načrtom za ta predmet in razred. Z razvojno psihologinjo smo izboljšali berljivost, razumljivost in koherentnost besedil tako, da so zahtevnejši učni cilji, kot so na primer delovanje države Slovenije, človekove pravice, verstva sveta učencem/učenkam dobro razumljive. Besedilo dopolnjuje bogata likovna oprema kar povečuje učenčevo razumevanje učne vsebine. Z uporabo tega učbenika učenci naredijo prve korake v aktivne in kritične člane naše državljanske skupnosti, ki bodo znali svoje mnenje primerno izraziti.

ISBN: 978-961-7038-03-3

Sklep o potrditvi učbenika: 613-1/2018/4

več

Tehnični podatki: Format: A4, obseg: 77 strani, tisk: barvni, vezava: brošura.

Razvito po posodobljenem učnem načrtom, sprejetim februarja 2011.

 

Avtorji so priznani strokovnjaki na ustreznih področjih. Učbenik je potrjen s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. V podporo razumljivosti učne snovi so bistvene informacije in podrobnosti prikazane na različne grafične načine: poudarjene besede, z barvo poudarjene besede, miselni vzorci, preglednice, usmerjeni diagrami, časovni trakovi, diagrami poteka, barvni slikovni material, barvne risbe itd. Gradiva so podprta s primeri iz vsakdanjega šolskega in zunajšolskega življenja.
- Vsebina je posodobljena z aktualno problematiko.
- Besedila so prilagojena razvojni stopnji učencev in učenk in imajo povečano učno učinkovitost.
- Podprta so s primeri iz   vsakdanjega šolskega in zunajšolskega življenja.
- Vsaka zaključena vsebinska celota je podprta z vsaj eno nalogo, ki so na različnih taksonomskih ravneh.
- Besedila so sistematično urejena, pregledna in bogata s slikovnim gradivom.
 - Z uporabo teh učbenikov se učenci razvijajo v aktivne in kritične člane naše državljanske skupnosti, ki bodo znali svoje   mnenje primerno izraziti.

Zakaj izbrati naša učna gradiva?

  • Prenovljeni učbenik smo razvili po veljavnem učnem načrtu.
  • Avtorji učbenikov so priznani strokovnjaki na ustreznih področjih.
  • Vsebina prenovljenih učbenikov je posodobljena z aktualno problematiko.
  • Z razvojno psihologinjo smo izboljšali berljivost, razumljivost in koherentnost besedil. Besedila so prilagojena razvojnim značilnostim večine učencev v starostnih skupinah, ki so jim posamezni učbeniki namenjeni. Imajo tudi primerno raven učne učinkovitosti (učenci/učenke dobro razumejo prebrano) ...
  • Za boljšo razumljivost učne snovi so  v učbeniku poudarjene bistvene informacije na različne grafične načine (poudarjene besede, miselni vzorci, slikovni material, usmerjeni diagrami, diagrami poteka, časovni trakovi itd.)
  • Učbenik je izdelan kakovostno, šivana sta z nitko, zato ne izpadajo strani.
  • Primera letnih in sprotnih priprav so na voljo na naši spletni strani, v zavihku »OŠ-ZA UČITELJE«.

Dodatne informacije

Teža 0.23 kg