Poskusi v kemiji, DZ

13.90 

Delovni zvezek
ISBN 978-961-7038-27-9

Delovni zvezek je namenjen učencem OŠ, ki obiskujejo izbirne predmete iz kemije, za predmet naravoslovje v 6. in 7. razredu, za predmet kemija v 8. in 9. razredu, za naravoslovne interesne dejavnosti ter naravoslovne poklicne srednje šole.

Avtorici: Simona Hribar Kojc in Dominika Slokar de Lorenzi

več

Tehnični podatki: format: A4; obseg: 100 strani, tisk: barvni, vezava: zvezek

Živimo v času nenehnih sprememb na vseh ravneh našega življenja. Zagotovo to dejstvo v največji možni meri velja za področja naravoslovnih znanosti. Ravno na teh področjih so spremembe še toliko bolj zanimive, saj jih v večini primerov lahko celo opazujemo. Opazovanje in radovednost sta naravni dar, ki sta nam dana ob rojstvu. Če temu dodamo še učenje z raziskovanjem, problemsko zasnovan pouk, konstruktivno kritičen pristop z odprtimi diskusijami in korektno povratno informacijo ter ustvarjalnostjo, je eksperimentalno delo pri naravoslovnih predmetih tisti del pouka, ki ne le navdušuje učence temveč tudi motivira v takšni meri, da misel:
» Nihče ne ve, kaj zmore, dokler ne poskusi.« (Publilius Sirus) zagotovo drži.

Vsebina:

 1. Uvod
 2. Delo v laboratoriju
 3. Pomembni kemiki
 4. Korak eksperimentalnega dela
 5. Pomen in vloga eksperimentalnega dela
 6. Tehnike, metode in veščine eksperimentalnega dela
 7. Fizikalne in kemijske lastnosti snovi
 8. Kemijska analiza
 9. Kemijska sinteza
 10. Strokovni ogledi kemijskih ustanov
 11. Kemija v medijih
 12. Daljši poskusi