Akcija!

Slovenska zgodovina, časovni trak

23.76 

Avtorica: dr. Mateja Ratej
Strokovna ocena: prof. dr. Peter Štih, prof. dr. Peter Vodopivec

ISBN: 978-961-6348-64-5

več

Časovni trak Slovenska zgodovina vsebuje štiri stenske slike in navodila ter zgoščenko z elektronskimi prosojnicami.

Navodila in pojasnila za uporabo časovnega traku Slovenska zgodovina so namenjena učiteljem in pojasnjujejo izbor in vsebino  zgodb. E-prosojnice so fotografije s komentarjem.

Tehnični podatki: velikost: 4 x 98 cm x 68 cm; tisk: barvni; dodelava: plastifikacija in plastične letve z obešenko;

 

Ni na zalogi

Časovni trak Slovenska zgodovina vsebuje štiri stenske slike, navodila in pojasnila za uporabo časovnega traku ter zgoščenko z elektronskimi prosojnicami. Navezuje se na predmet družba v 5. razredu osnovne šole. Skupaj z učbenikom in delovnim zvezkom Družba za petošolc(k)e (uredil dr. Janez Justin), ki ga je izdala naša založba, tvorijo celoto. Časovni trak možno uporabljati tudi, če ste izbrali drug učbenik.

Časovni trak je osrednji del kompleta in je razdeljen na štiri enako velike (98 cm x 68 cm) dele, ki so označeni z zaporednimi številkami. Namenjen je stalni uporabi v razredu.  Časovni trak Slovenska zgodovina prikazuje dvanajst zgodb iz slovenske zgodovine. Vsaka zgodba je ilustrirana. Ilustracije učencem pomagajo, da si zgodbe in njihovo zaporedje laže zapomnijo in umestijo v čas in prostor.

Vsak del časovnega traku pripoveduje tri zgodbe iz različnih obdobij slovenske preteklosti. Vsako zgodbo sestavljajo: naslov zgodbe, čas zgodbe v obliki letnice in točke na časovnem traku, ilustracija in obdobje v katerem se zgodba dogaja (glej stran 5).