Hrana in prehrana

34.90 

Priročnik je namenjen vsem, ki se zavedajo osebne odgovornosti pri krepitvi odpornosti z rednim uživanjem zdravju prijaznih živil in jedi.

Avtorica: Milena Suwa Stanojević uni. dipl. ing. živ. teh.

Priročnik (knjiga) je osrednji del kompleta. Priloga k priročniku je zgoščenka z didaktičnimi idejami (100 strani) in elektronskimi prosojnicami (preko 120 strani risb, fotografij in preglednic).

ISBN: 978-961-6348-97-3

več

Tehnični podatki: Format: 191 x 260 mm, obseg: 224 strani, barvni tisk, vezava: brošura

Priročnik »Hrana in prehrana« je namenjen učiteljem, ki poučujejo strokovno teoretične predmete z obravnavo vsebin hrane in prehrane na osnovnih (gospodinjstvo), poklicnih, srednjih, višjih in visokih šolah s področja gostinstva, živilstva, zdravstva, kozmetike, farmacije in kmetijstva. Področje hrane in prehrane je obravnavano z več zornih kotov. Priročnik je namenjen tudi vsem zainteresiranim, ki se zavedajo osebne odgovornosti pri krepitvi odpornosti z rednim uživanjem zdravju prijaznih živil in jedi.

 

Priročnik »Hrana in prehrana« je namenjen vsem, ki se zavedajo osebne odgovornosti pri krepitvi odpornosti z rednim uživanjem zdravju prijaznih živil in jedi.

Vključuje vsebine naravovarstva (lokalno, sezonsko pridelana živila z upoštevanjem biodiverzitete in manjšega izpusta toplogrednih plinov) in trajnostnega razvoja. Obravnava ekonomsko dimenzijo poštenega plačila za opravljeno delo in ustrezno oblikovano ceno kmetijskih pridelkov – živil (pravična trgovina) in racionalno ravnanje z živili in jedmi z namenom zmanjšanja količine odpadkov. V času globalizacije je posebnega pomena tudi socialno-družbena dimenzija, saj je kakovost hrane med drugim odvisna od ekonomskega statusa družine. Dobrodošlo je tudi poznavanje in razumevanje prehranjevalnih navad pripadnikov različnih veroizpovedi in osebnih prepričanj. Posebna pozornost je namenjena vplivu prehranjevanja na zdravje in psihofizično počutje posameznika, saj je bolezni mnogo lažje, pa tudi prijetneje, preprečevati kot zdraviti.

Tematski sklop »Hrana in prehrana« je razdeljen na posamezne teme oziroma module. Ti zajemajo strokovne vsebine, ki jih je treba nujno poznati za učinkovito posredovanje učnih vsebin vsem, ki jih področje hrane in prehrane zanima.

Priročniku je priložena zgoščenka z didaktičnimi predlogi za izvedbo nalog in različnih aktivnosti učencev, dijakov in študentov ter s slikovnimi predstavitvami v obliki e-prosojnic.

 

 

Dodatne informacije

Teža 0.55 kg