Akcija!

Slovenske pokrajine, stenske slike

23.76 

Uredil: Iztok Hafner
Avtorja: dr. Borut Juvanec, dr. Darko Ogrin

ISBN: 978-961-6348-54-6

več

Zbirka vsebuje stenske slike: Alpskih, Predalpskih, Obpanonskih, Dinarskokraških, Obsredozemskih pokrajin, Naravno spreminjanje površja in Človekovi posegi v pokrajini ter E-prosojnice in delovne liste na CD-ju in Navodila za uporabo stenskih slik.

Format: 68 x 98 cm, tisk: barvni.

 

Ni na zalogi

Zbirka vsebuje stenske slike: AlpskihPredalpskihObpanonskihDinarskokraškihObsredozemskih pokrajin, Naravno spreminjanje površja in Človekovi posegi v pokrajini ter na CD-ju E-prosojnice, tri E-delovne liste za natis in Navodila za uporabo stenskih slik Slovenske pokrajine z didaktičnimi idejami. Navezujejo se na predmet družba v 5. razredu devetletne osnovne šole. Skupaj z učbenikom in delovnim zvezkom Družba za petošolc(k)e, ki ga je izdala naša založba, tvorijo celoto, v kateri se vsak posamezni del dopolnjuje z drugimi deli. Ta celota je namenjena uresničevanju ciljev, zapisanih v učnem načrtu predmeta družba.

Stenske slike so osrednji del kompleta. Na vsaki sliki slovenske pokrajine je ilustracija ene slovenske pokrajine. Črte povezujejo besedni opis z neko podrobnostjo na njej. Povečan prikaz pokrajine nam kaže lego pokrajine v Sloveniji. Zraven je kratek besedni opis pokrajine. Rubrika Arhitektura prikazuje hišo, ki je značilna za posamezno pokrajino. Tudi tu črte povezujejo podrobnosti na risbi s kratkimi opisi gradbenih materialov in prostorov. Na stenskih slikah so tudi tri fotografije posamezne pokrajine s komentarjem. Ornament vsebuje ilustracijo rastlinstva iz te pokrajine.

Na stenskih slikah Naravno spreminjanje površja in Človekovi posegi v pokrajini sta ilustraciji pokrajin. Črte povezujejo besedni opis z neko podrobnostjo na njej. Zraven je kratek besedni opis. Fotografije s komentarjem dopolnjujejo vsebino.

E-prosojnice so fotografije s komentarjem, ki dodatno pojasnjujejo posamezne vsebine. Zraven so tije E-delovni listi za delo z učenci.

Navodila za uporabo stenskih slik Slovenske pokrajine so namenjena učiteljem/-icam predmeta in dodatno pojasnjujejo vsebino stenskih slik. Dodane so tudi didaktične ideje za delo s stenskimi slikami.

Stenske slike so namenjene uresničitvi ožjega cilja, usvojitvi posameznih pojmov in temu, da učencem približamo določen izsek učne vsebine. Za učitelja/-ico pa so dodatno didaktično gradivo, s katerim bo lažje in učinkovitejše uresničil cilje, zapisane v učnem načrtu.