Domovinska in državljanska kultura in etika, SDZ 8

12.90 

Samostojni delovni zvezek za 8. razred
Uredila: dr. Eva Klemenčič

V samostojnem delovnem zvezku so vsi predpisani učni cilji podani na svež, nazoren, razumljiv in sistematičen način. Z razvojno psihologinjo smo izboljšali berljivost, razumljivost in koherentnost besedil. Več primerov nalog je iz vsakdanjega šolskega in zunajšolskega življenja. Na zaključku vsakega poglavja so dodane vaje za utrjevanje in razmislek. Naloge se nahajajo na različnih taksonomskih ravneh in so namenjene utrjevanju ter preverjanju znanja, razmišljanju, izražanju mnenj, oblikovanju vrednotnih presoj in reševanju etičnih dilem.

ISBN: 978-961-7038-09-5

več

Avtorji: Simona Bezjak, Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, dr. Eva Klemenčič, † dr. Janez Justin, Janez Zavrl, dr. Maja Zupančič

Tehnični podatki: Format: A4, obseg: 96 strani, tisk: barvni, vezava: zvezek.

Razvito po posodobljenem učnem načrtom sprejetim februarja 2011.

 

Avtorji samostojnega delovnega zvezka so priznani strokovnjaki na ustreznih področjih. Besedila v samostojnem delovnem zvezku so sistematično in pregledno urejena ter bogata s spremljajočim slikovnim gradivom. Podprto je z več primeri iz vsakdanjega šolskega in zunajšolskega življenja. Ob razlagi učnih vsebin lahko uporabite naše brezplačne e-prosojnice. Naloge v SDZ se nahajajo na različnih taksonomskih ravneh in so namenjene utrjevanju ter preverjanju znanja, razmišljanju, izražanju mnenj, oblikovanju vrednotnih presoj in reševanju etičnih dilem.

 Z uporabo teh SDZ učenci NE potrebujejo drugih dodatnih gradiv. Besedila in naloge so prilagojene razvojnim značilnostim učencev, zato se z uporabo naših gradiv razvijajo v aktivne in kritične člane naše državljanske skupnosti, ki bodo znali svoje mnenje primerno izraziti.

Dodatne informacije

Teža 0.26 kg