Ekološke analize in monitoring II., učbenik

30.50 

Učbenik za modul Ekološke analize in monitoring v izobraževalnem programu Naravovarstveni tehnik

Avtorica: Alenka Sedlar Špehar

ISBN: 978-961-7038-23-1

Sklep o potrditvi učbenika013-29/2022/3

več

Tehnični podatki knjige: Obseg: 156 strani; format: A4; tisk: barvni, vezava: brošura

Človekova dejavnost pretirano posega po ekosistemskih storitvah, prekomerno obremenjuje okolje z onesnaževanjem in jemlje naravne danosti kot nekaj samoumevnega v našem vsakdanu. Pa je res tako? Ali res lahko brez zadržkov bremenimo in izkoriščamo naravo?

Odgovor se nahaja v monitoringu in ekoloških analizah. Z rednim vzorčenjem namreč lahko spremljamo trend spreminjanja naravnih elementov. Danes poznamo načine spremljaja genske pestrosti, vrstne sestave, kakovosti ekosistemov in celo ohranjenosti krajinske biodiverzitete. Monitoring je namreč ena od podlag za politično odločanje  v smeri ukrepanja varstva okolja.