Gospodinjstvo za šestošolce, SDZ 6

12.90 

Samostojni delovni zvezek za gospodinjstvo v 6. razredu

Besedilo samostojnega delovnega zvezka je prilagojeno učencem v starostni skupini, ki jim je namenjen. Na nazoren, razumljiv in sistematičen način podaja vsebine predpisane za šesti razred. Ima bogato likovno opremo kar povečuje učenčevo razumevanje vsebine. Dodani so tudi recepti za kuhanje. Z učenci lahko ob reševanju nalog sproti preverjate usvojeno znanje.

ISBN: 978-961-7038-16-3

več

Zbirka Planet znanja Urednik: Iztok Hafner

Avtorji: Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Andreja Širca Čampa, dr. Maja Zupančič Strokovni pregled besedila O prehrani je opravila Milena Suwa Stanojević.

Tehnični podatki :format: obrezani A4; obseg: 96 strani; tisk: barvni; vezava: v hrbtu z žico šivan zvezek

 

Samostojni delovni zvezek učence spodbuja k razmišljanju o problemih našega časa in k reševanju vprašanj posameznika, družine in družbe. Učenci pridobivajo znanja, veščine in spretnosti za čim bolj gospodarno izrabo virov v naravi in družbi, potrebnih za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in:

  • je razvit v skladu z veljavnim učnim načrtom za ta predmet,
  • besedilo in naloge pokrivajo vse vsebine iz učnega načrta (tudi izbirne),
  • besedilo je prilagojeno razvojni stopnji učencev in učenk,
  • ima povečano učno učinkovitost (učenčevega razumevanja prebranega),
  • vsebuje pestre didaktične ideje.

 

Dodatne informacije

Teža 0.23 kg