Gospodinjstvo za petošolce, SDZ 5

12.90 

Samostojni delovni zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu

Samostojni delovni zvezek na nazoren, razumljiv in sistematičen način podaja učencem vsebine o družini in domu, zdravju, družinski ekonomiki in zdravem prehranjevanju ter znanja s področja tekstila. Ima bogato likovno opremo kar povečuje učenčevo razumevanje učne vsebine.

ISBN: 978-961-7038-15-6

več

zbirka Planet znanja Urednik: Iztok Hafner Avtorji: Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, dr. Anamarija Meglič, dr. Alenka Pavko Čuden, dr. Maja Zupančič

Tehnični podatki: format: obrezani A4; obseg: 92 strani; tisk: barvni; z žico vezano v hrbtu

 

 

Samostojni delovni zvezek učence spodbuja k razmišljanju o problemih našega časa in k reševanju vprašanj posameznika, družine in družbe. Učenci pridobivajo znanja, veščine in spretnosti za čim bolj gospodarno izrabo virov v naravi in družbi, potrebnih za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in:

Podajata vse vsebine (tudi izbirne) iz veljavnega UN.
Vsaka zaključena vsebinska celota je podprta z vsaj eno nalogo, ki so na različnih taksonomskih ravneh.
Besedila so sistematično urejena, pregledna in bogata s slikovnim gradivom.
SDZ-ja nudita vse odgovore na zastavljena vprašanja v nalogah.
Na koncu poglavij imajo učenci prostor za svoje zapiske.

Dodatne informacije

Teža 0.22 kg